My Floorball APP
My Floorball APP
My Floorball APP

Skärm  1

My Floorball APP

Products

Välj träningstyp - produkter, om du har en av MY FLOORBALL produkterna

Välj språk:

  • Engelska

  • Ryska

  • Lettiska

  • Tjeckiska

  • Svenska

Language

  • Tyska

  • Finska

  • Franska

  • Norska

Info

Lär dig mer om MY FLOORBALL APP:

Tryck och gå till skärm 1

Games

Information om produkter och återförsäljare.

Affär

Skärm  2

My Floorball APP

Välj produkt som du ska använda i träningspasset:

Tillbaka till Skärm 1

<

Tryck på SKILLER om du vill träna med detta träningshjälpmedel.

Skiller

Passer

Target

Tryck på TARGET om du vill träna med detta träningshjälpmedel.

Tryck på PASSER om du vill träna med detta träningshjälpmedel.

Skärm  3

Välj intervall mellan kommandon i träningspasset.

Intervall

Välj träningstyp

Spelläge

Välj träningstid

Tid

My Floorball APP

<

Tillbaka till skärm 2

Nästa till skärm 4

>

Skärm  4

Screen + Sound

Tränings-kommandon kommer endast att vara skärm ljud

Skärm

Tränings-kommandon kommer endast att visas på skärmen.

My Floorball APP

Tillbaka till Skärm 3

<

Tryck och lägg till dina träningar till Favoriter.

Lägg till favoriter

Tryck och starta träningen

Start

Sound

Tränings-kommandon kommer endast att vara ljud

Skärm  5

My Floorball APP

Tillbaka till Skärm 1

Exit

Titta på ditt träningspass video och räkna dina fel

+ Score

Ta bort felaktigt bifogade fel

-  Miss

Ditt genomsnittliga fel poäng från alla träningspass

2 (Your average mistake score)

Räkna dina fel (tryck på "+" och "-") från video

0 (Score of mistakes for the last workout)

Spara video och titta på den i din telefons fotogalleri.

Save video

Tryck och lägg till ditt träningspass till Favoriter

Add to Favorites