My Floorball APP
My Floorball APP
My Floorball APP

Skärm 1

My Floorball APP

Symbols

Info

Lär dig mer om MY FLOORBALL APP.

Information om produkter och återförsäljare.

Shop

  • Tyska

  • Finska

  • Franska

  • Norska

Choose language:

  • Engelska

  • Ryska

  • Lettiska

  • Vzech

  • Svenska

Language

Games

Tryck och gå till skärm 1

Välj om du har några av MY FLOORBALL-produkter, men du vill komplettera ditt träningspass utan några grundläggande innebandy rörelser.

Skärm 2

My Floorball APP

Välj träningstid

Time

Nästa till Skärm 3

>

Välj intervall mellan kommandon i träningspasset

Interval

Tillbaka till Skärm  1

<

Välj de färger som du kommer att använda i träningen och vilka som finns tillgängliga på dina My Floorball träningsartiklar.

Colors

Välj kommandosymboler för Passing, heads up, Dribbling, Shooting, Running, Hoppa, Squat, Koordination, Body check eller du kan lägga till din egen symbol Tryck på symbolen (håll) och vänta på förklaring.

Symbols

Skärm 3

Workout commands will be by sound only.

Sound

Press and start your workout

Start

My Floorball APP

Press and add your workout to Favorites.

Add to Favorites

Workout commands will be on screen only.

Back to Screen 3

<

Screen

Screen + Sound

Workout commands will be on screen + sound

Skärm 4

My Floorball APP

Save video

Save video and watch it in your phone`s photo gallery.

Add to Favorites

Press and add your workout to Favorites.

0 (Score of mistakes for the last workout)

Count your mistakes (press "+" and " -")  from video.

-  Miss

Remove uncorrect attached mistakes

Watch your workout`s video and count your mistakes.

+ Score

2 (Your average mistake score)

Your average mistake scoore from all workouts.

Back to screen 1

Exit